Stare remizy OSP: Remiza w Niżatycach

W Niżatycach, wsi sąsiadującej z Kańczugą, Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1931 r.

 

Czterokołową sikawkę konną, będącą na wyposażeniu straży, przechowywano w małej drewnianej szopie liczącej zaledwie 15 m2, którą w tamtym czasie nazywano remizą.

Przez cały czas swojej działalności strażacy ochotnicy pełnili całodobowe warty przy remizie, a w czasie II wojny światowej zabezpieczali także różne obiekty m.in. mleczarnię, młyn.

Po wyzwoleniu OSP Niżatyce uległa znacznej reorganizacji. W 1958 r. starą drewnianą remizę zastąpiono nową, murowaną. Choć była ona niewielka, podzielono ją na dwie części. Część pierwsza posiadała dwa pomieszczenia, z czego jedno przeznaczone było na przechowywanie sprzętu strażackiego, drugie natomiast na potrzeby jednostki. W drugiej części remizy urządzono bardzo wówczas potrzebny mieszkańcom sklep spożywczy.

Nową znacznie większą remizę wybudowano czynem społecznym oraz własnym wkładem finansowym wsi, który na tamte czasy wyniósł 50 tys. zł.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Stara remiza strażacka OSP Niżatyce, lata 60. XX w./ zbiory muzeum