Stare remizy OSP: Remiza w Mikulicach

Ochotniczą Straż Ogniową w Mikulicach powołano w 1926 r. z inicjatywy samego właściciela majątku Stefana Turnaua.

 

Stefan Turnau na własny koszt zorganizował czterodniowy kurs strażacki prowadzony przez instruktora straży powiatowej z wypożyczonym sprzętem strażackim z Przeworska oraz Kańczugi. Udział w kursie brali pracownicy majątku oraz chłopi. Po zorganizowaniu straży zakupiono sikawkę ręczną, na którą kwotę 400 zł wyasygnował sam Turnau, zapewniając także pomieszczenie w swoim majątku na jej przechowywanie, które pełniło funkcję pierwszej remizy strażackiej.

Straż w Mikulicach urządzała również przedstawienia amatorskie zespołu OSP i zabawy dla mieszkańców wsi, z czego dochody przeznaczała na swoje cele. Największym wydarzeniem dla członków OSP Mikulice był udział w gaszeniu wielkiego pożaru Przeworska w 1930 r., za co została wyróżniona przez ówczesnego starostę powiatu przeworskiego Adama Remiszewskiego.

Drugą remizą strażacką w Mikulicach już po wyzwoleniu było pomieszczenie na sprzęt strażacki w tzw. „barakach poniemieckich”. Pomieszczenie to jednak nie spełniało odpowiednich warunków. Wtedy to zrodziła się myśl budowy nowej murowanej remizy czynem społecznym, wzorując się na innych miejscowościach powiatu.

W dużej mierze dzięki zaangażowaniu w jej budowę m.in. prezesa OSP Mikulice Stefana Dulibana i naczelnika Eugeniusza Ryznara, została oddana do użytku w 1979 r.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Remiza strażacka OSP Mikulice w tzw. barakach poniemieckich mieszcząca się z prawej strony, lat 40. XX w., fot. zbiory muzeum