Stare remizy OSP: Remiza w Łopuszce Małej

Ochotniczą Straż Pożarną w niewielkiej miejscowości jaką jest Łopuszka Mała założył w 1925 r. Andrzej Zięba. Z powodu braku dokumentów archiwalnych niewiele wiemy o samej działalności OSP.

 

We wsi znajdowała się niewielka drewniana szopa nazywana dawniej remizą strażacką, więc zapewne jednostka posiadała sprzęt strażacki m.in. mogła to być sikawka ręczna przenośna lub tzw. taczkowa. W latach 50. XX w. OSP składała się z 17 członków ochotników i dysponowała motopompą strażacką M-400 będącą na wyposażeniu. Posiadanie co raz nowocześniejszego sprzętu strażackiego, wiązało się z budową nowej murowanej remizy strażackiej, którą wybudowano w latach 70. XX w. w pobliżu zespołu dworskiego Pogonowskich z XIX w. Remiza służy strażakom ochotnikom do dnia dzisiejszego.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

 

Stara remiza strażacka OSP Łopuszka Mała./fot. zbiory muzeum