Stare remizy OSP: Remiza w Hadlach Szklarskich

Rok 1956 był początkiem utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Hadlach Szklarskich. W tym samym roku OSP otrzymała na swoje wyposażenie motopompę strażacką M-200 oraz około 400 metrów węży tłocznych. Problemem był jednak brak odpowiedniego budynku na jego przechowywanie.

 

Motopompę oraz pozostały sprzęt strażacki, który straż posiadała, ulokowano w drewnianym domu gromadzkim, który z konieczności adaptowano na remizę strażacką. Strażacy myśleli o budowie nowoczesnej remizy, która miałaby służyć mieszkańcom całej wsi, angażując się w różne prace społeczne m.in. uczestnicząc przy budowie drogi wiejskiej. Jednocześnie gromadzili materiały budowlane, organizowali zabawy taneczne, z których zebrane środki miały przyśpieszyć realizację zamierzonej inwestycji.

W międzyczasie Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Przeworsku doceniając zaangażowanie członków OSP, a jednocześnie zdając sobie sprawę, iż w razie wybuchu pożaru w Hadlach Szklarskich, które są znacznie oddalone od innych jednostek strażackich, przekazała nowocześniejszą i wydajniejszą motopompę M-800. Ponadto strażacy ochotnicy wybudowali w Hadlach basen przeciwpożarowy ulokowany na górze wsi.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Stara remiza strażacka OSP Hadle Szklarskie/zbiory muzeum