Stare remizy OSP: Remiza w Grzęsce

Ochotniczą Straż Pożarną w Grzęsce założono w maju 1927 r. Sprzętem strażackim jakim początkowo dysponowała OSP była sikawka „cylindrówka”, którą wieś zakupiła ze składek mieszkańców oraz dochodów pochodzących przeważnie z organizowanych zabaw wiejskich.

 

Kolejnym sprzętem była sikawka ręczna dwukołowa tzw. taczkowa oraz sikawka konna czterokołowa zakupiona w Fabryce Maszyn i Odlewarni Ignacego Chylewskiego

w Tarnowie. Z powodu braku remizy strażackiej miejscem przechowywania sprzętu strażackiego była początkowo drewniana przybudówka obok domu wiejskiego, która spełniała funkcję remizy. W późniejszym czasie cały budynek przeznaczono na remizę strażacką, który służył strażakom aż do lat 70. XX w.

W 1967 roku rozpoczęto budowę nowej, murowanej, parterowej remizy strażackiej,

w której jedną część przeznaczono na sprzęt przeciwpożarowy, natomiast drugą na cele społeczno – kulturalne wsi. Po sześciu latach, w 1972 r. oddano ją do użytku wraz ze zbiornikiem przeciwpożarowym. Całkowity koszt budowy remizy wyniósł 323 tys. zł,

z czego 206 tys. zł stanowił wkład w formie czynu społecznego.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Stara remiza strażacka OSP Grzęska/zbiory muzeum