Stare remizy OSP: Remiza w Gorzycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach założona została dopiero po II wojnie światowej w 1946 r. W jej skład wchodziło jedenastu strażaków ochotników.

 

Pierwszym sprzętem strażackim jednostki była czterokołowa ręczna sikawka konna oraz krótki wąż tłoczny. Sprzęt ten przechowywano w zabudowaniach strażaków, gdyż wieś nie posiadała remizy. Co prawda planowano jej budowę, ale z powodu braku środków finansowych inwestycję przekładano.

Członkowie OSP Gorzyce cały czas rozwijali swoją działalność na rzecz bezpieczeństwa wsi. Uczestniczyli w rejonowych i powiatowych zawodach strażackich zajmując wysokie miejsca, co zaowocowało uzyskaniem nowego sprzętu strażackiego: motopompy strażackiej M-800, hełmów, 8 mundurów drelichowych ćwiczebnych, 10 mundurów ochronnych, 6 mundurów sukiennych i 9 czapek.

W międzyczasie OSP otrzymała również ziemię z gruntów gromady pod budowę remizy strażackiej. Wybudowana czynem społecznym w latach 60. XX w. murowana remiza kryta dachówką była niewielka. Składała się z dwóch pomieszczeń: dużego na przechowywanie sprzętu przeciwpożarowego oraz małego kantorka administracyjno – gospodarczego.

Całkowity koszt budowy remizy w Gorzycach wyniósł 65 tys. zł. i pokryty został w całości z funduszy zebranych od mieszkańców wsi i strażaków ochotników.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Stara remiza strażacka OSP Gorzyce/ fot. zbiory muzeum