Stare remizy OSP: Remiza w Gniewczynie Łańcuckiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewczynie Łańcuckiej zaczęła swoją działalność w 1909 r. Jak na owe czasy była to jednostka OSP dość bogata i dobrze wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy.

 

Prawie od samego początku wyposażona była w sikawkę ręczną przenośną oraz ręczną czterokołową konną zakupioną w Lwowskim Biurze Handlowym Z. Majewskiego. Była także w posiadaniu drewnianej remizy strażackiej na przechowywanie sprzętu, która przetrwała do czasów drugiej wojny światowej. W 1944 r. została zniszczona całkowicie przez czołg, a ocalały sprzęt strażacki przeniesiono do prywatnych zabudowań członków straży.

Po otrzymaniu przez straż w 1954 r. motopompy z całym jej wyposażeniem, pojawiła się myśl budowy nowocześniejszej remizy. Już dwa lata później, w 1956 r. rozpoczęto jej budowę, która trwała dość długo, bo aż do 1966 r. kiedy to oddano ją do użytku. Nowa, murowana remiza była parterowa i składała się z boksu na przechowywanie samochodu bojowego i pozostałego sprzętu pomocniczego strażaków oraz pomieszczenia administracyjnego. Koszt budowy remizy wyniósł 492 tys. zł, z czego 390 tys. zł pochodziło z wkładu własnego mieszkańców wsi oraz czynu społecznego.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Budowa remizy strażackiej OSP Gniewczyna Łańcucka, lata 60. XX w./ zbiory muzeum