Stare remizy OSP: Remiza w Gaci

Ochotniczą Straż Pożarną w Gaci powołano do życia w 1905 r. Posiada ona ciekawą historię remiz strażackich, które zmieniały się kilkakrotnie.

 

Początkowo sprzętem jakim dysponowała straż była stara, zniszczona sikawka, połatane węże strażackie oraz kilka bosaków (osęk), które przechowywano w starej drewnianej szopie nazywanej remizą. Od 1945 roku remizą była duża drewniana „stodoła”, wybudowana wspólnymi siłami ze Spółdzielnią „Chłop”, w której straż miała swoje oddzielne pomieszczenie na sprzęt przeciwpożarowy.

Kolejną remizą strażacką w Gaci, której budowę rozpoczęto w 1971 r., był już murowany budynek zaprojektowany według własnych pomysłów, który zyskał miano najpiękniejszej i najbardziej funkcjonalnej remizy. Koszt jaki pochłonęła jego budowa wyniósł 850 tys. zł, z czego czyny społeczne to kwota 450 tys. zł.

Kiedy nowo wybudowana remiza nie zaspokajała już potrzeb bieżących wsi, postanowiono ją przebudować aby uzyskać jeszcze nowocześniejszy obiekt strażacki z wieżą, wyróżniający się w całej okolicy. Po jej przebudowie Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Przemyślu zakwalifikowała go jako odpowiedni na pomieszczenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Strażaka, które prowadzone było w każdym roku dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

 

Stara remiza strażacka OSP Gać, lata 60. XX w./ zbiory muzeum