Stara remizy OSP: Remiza w Zagórzu

Ochotniczą Straż Pożarną w Zagórzu zorganizowano dopiero w 1947 r. W jej skład wchodziło kilkunastu strażaków ochotników, którzy w 1950 r. otrzymali sikawkę ręczną przenośną z wyposażeniem bojowym.

 

Z powodu braku remizy strażackiej we wsi oraz jakiegokolwiek innego pomieszczenia, sprzęt przechowywano u jednej z mieszkanek Zagórza, Anieli Żak. Choć Zarząd OSP rozpoczął starania o pozyskanie ziemi pod budowę remizy, to trwało to aż do 1956 r. Rok później rozpoczęła się jej budowa, nad którą nadzór pełnił prezes OSP, Józef Kaszuba.

W tym samym roku straż z Zagórza otrzymała motopompę marki „Leopolia” M-800 od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Przeworsku. W czasie trwania budowy nowej remizy postanowiono także przeszkolić trzech strażaków na mechaników motopomp oraz siedmiu na dowódców sekcji bojowych.

Remizę oddano do użytku dopiero w 1964 r. po jej całkowitym wykończeniu. Koszt był dość duży, wyniósł 997 tys. zł., z czego wkład własny to kwota 503 tys. zł.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

 

Stara remiza strażacka OSP Zagórze, lata 70 XX w./ zbiory muzeum