Stara plebania w Sieteszy

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu opisał ostatnio na swojej stronie budynek starej plebanii w Sieteszy – zabytek na pierwszy rzut oka dość niepozorny i nieco już zapomniany, służący obecnie jako magazyn.

 

Budynek plebanii pozostał właściwie nieprzekształcony, z bardzo charakterystycznym układem pomieszczeń. Zachowała się także pochodząca zapewne z przełomu XIX i XX w. stolarka okienna i drzwiowa, z ciekawymi składanymi drzwiami wejściowymi oraz stanowiący już rzadkość kamyczkowy piec ustawiony w niewielkim pokoiku na poddaszu.

Choć parafia w Sieteszy ma metrykę sięgającą końca XIV w. to jednak pierwszych informacji o znajdujących się tam zabudowaniach plebańskich dostarcza dopiero austriacka mapa wojskowa pochodząca z końca XVIII w. Istniejący do dziś budynek starej (nieużytkowanej) plebanii musiał istnieć już w 1873 r. co jednoznacznie potwierdza inskrypcja na strychu, wydrapana w mokrym tynku na zachodniej ścianie szczytowej.

Pierwotnie był to niewielki parterowy budynek, którego wnętrze składało się z pięciu pomieszczeń: sieni, dwóch pokoi, a także obszernej sali i przylegającego do niej pokoju. Elewację frontową poprzedzał wsparty na drewnianych filarach podcień, a cały budynek nakrywał dwuspadowy dach. Prawdopodobnie na przełomie XIX i XX w. budynek powiększono dwukrotnie, dostawiając do niego od zachodu kuchnię, jeden duży pokój oraz korytarz, schody na strych i do piwnicy, a także mniejsze pomieszczenia o charakterze gospodarczym i pokoik na poddaszu. Nową część nakryto dwuspadowym dachem z prostopadłym ustawieniem w stosunku do kalenicy części starszej.

W późniejszym okresie budynek poza bieżącymi remontami i modernizacją instalacji nie został przekształcony za wyjątkiem podcienia w elewacji frontowej, które zamurowano w latach 70. XX w. W 1987 r. rozpoczęto budowę nowej plebani, a po jej zakończeniu stary budynek przestał pełnić swoją pierwotną funkcję i użytkowany jest obecnie jako magazyn i budynek gospodarczy. Więcej informacji na jego temat znaleźć można na stronie urzędu, gdzie zamieszczony jest m.in. rzut budynku obrazujący układ pomieszczeń.

 

Źródło: www.wuozprzemysl.pl

Opr. DP/fot. P. Gęsiorski WUOZ Przemyśl