Stanisława Śledziejowska – Osiczko nr obozowy 7712

22 maja 2017 roku zmarła Stanisława Śledziejowska – Osiczko, jedna z ostatnich żyjących więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W obozie była poddawana pseudonaukowym eksperymentom. Była najmłodszą z aresztowanych. Przeżyła ogromną ilość dni pełnych bólu, ale nigdy nie skarżyła się. Urodziła się 17 listopada 1924 roku w Toruniu, jako córka kapitana Wojska Polskiego Stanisława Śledziejowskiego. W czasie okupacji mieszkała w Świdniku. Wiosną 1940 roku wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego później na Armię Krajową .Była łączniczką i kolporterką prasy podziemnej.

Została aresztowana 7 lutego 1941 roku, następnie więziona na Zamku w Lublinie, torturowana, skazana na karę śmierci. W więzieniu przebywała ponad pół roku. 21 września 1941 roku wywieziono Ją do obozu, w którym koleżanki nazwały Ją „Śledziem”. Była jedną z 74 Polek, którą celowo okaleczano, a następnie rany zakażano bakteriami. Została poddana wielu eksperymentom medycznym, była tzw. „królikiem doświadczalnym”.

Po wojnie powróciła do Świdnika . W Krakowie zdała „małą maturę”. W 1947 roku podjęła pracę jako sanitariuszka w Domu Pracy Kobiet we Wrocławiu. Później zamieszkała w Szczecinie. W tym okresie zainteresowało się Nią UB, oskarżając o szpiegostwo na rzecz krajów imperialistycznych. Z tego względu często zmieniała miejsce pobytu. Ostatecznie zamieszkała w Jarosławiu, gdzie wyszła za mąż za Henryka Osiczko. Tuż przed śmiercią swoje wspomnienia przekazała młodzieży w filmie pt. „Dla Ciebie Polsko …”, nakręconym przez Romana Burego, we współpracy z członkami Jarosławskiego Stowarzyszenia „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”. Pogrzeb   Stanisławy Osiczko odbył się 25 maja na Starym Cmentarzu z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej. Na miejsce wiecznego spoczynku zmarłej towarzyszyła rodzina, znajomi oraz trzy żyjące współwięźniarki z Ravensbrück: Wanda Rosiewicz, Krystyna Zając i prof. Wanda Półtawska. Żegnając zmarłą prof. Wanda Półtawska podkreśliła Jej odwagę oraz wierność, Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Nawiązując do lat powojennych powiedziała: „Ta mała kobieta nieuczona,, ale mądra mądrością czystego serca, była zawsze wierna swojej rodzinie i przyjaciołom”.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”

fot. Ryszard Porzynski