Sprzęt za 3 mln zł dla szpitala

Urządzenia do klimatyzacji i wentylacji oraz koncentratory tlenu, kombinezony ochronne jednorazowe, maski ochronne, a także 4 kardiomonitory i Wapotherm wspierające noworodki wzbogacą wyposażenie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Doposażenie jest możliwe dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosków złożonych przez samorząd powiatowy.

 

Powiat złożył trzy wnioski. Na wszystkie została przekazana dotacja z budżetu centralnego. Kwota dofinansowania największego z trzech złożonych wniosków wyniosła niemal 2,5 mln zł, to 100% wartości inwestycji. – Zapotrzebowanie na sprzęt i wyposażenie wynikało z jego braku lub konieczności wymiany na nowy, ze względu na stopień zużycia, a także ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom zarażonym chorobą COVID-19 właściwej diagnostyki i leczenia – wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Co ważne, zakup sprzętu przyczyni się w dalszej perspektywie do podniesienia standardów udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom jarosławskiego szpitala. Dziękuję za pomoc w tej mierze posłowi Tadeuszowi Chrzanowi i służbom wojewody podkarpackiego – dodaje starosta. Wśród zakupionego sprzętu jest m.in. aparat RTG z fluroskopią, USG echokardiograficzne oraz stacja opisowa do tomografu komputerowego.

Dwa kolejne wnioski opiewające na łączną kwotę 500 tys. zł, również zostały pozytywnie rozpatrzone.

W ramach kolejnych dwóch zrealizowanych projektów, dofinansowanych przez budżet państwa, zakupiono m.in. 40 szt. koncentratorów tlenu, niezbędnych do podtrzymywania funkcji życiowych pacjentów zakażonych wirusem COVID-19 – wyjaśnia dyrektor jarosławskiego szpitala Piotr Pochopień. Kupiono także odzież chroniącą przed drobnoustrojami, maski i sprzęt do wsparcia oddechu dla noworodków.

erka/Starostwo jarosławskie