Spotkali się w 42 rocznicę

W restauracji Klasyczna w Jarosławiu odbyło się uroczyste zebranie Koła Nr 5 im. 40 pal Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, poświęcone 42 rocznicy powstania Związku Żołnierzy WP.

 

Zebranie otworzył prezes Koła płk w st. spocz. Jan Pacuła. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Szczepan Łąka – przewodniczący Rady Miasta Jarosławia; st. chor sztab. w st. spocz. Zbigniew Łąka – Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Przemyślu; kpt rez. Zbigniew Zembrzuski – wiceprezes ds. organizacyjnych ZR ZŻWP; mjr rez. Mirosław Kania – wiceprezes ds ekonomicznych i finansowych ZR ZŻWP; st.asp. sztab. Ryszard Jakubiec – prezes Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Jarosławiu; Ewa Bednarczyk – przewodnicząca Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Jarosławiu; Tadeusz Słowik – gospodarz spotkania. Podczas zebrania podsumowano dotychczasową działalność Koła, omówiono przełomowe wydarzenia i dokonania Związku w jego 42-letniej działalności na rzecz środowiska byłych żołnierzy zawodowych i całego środowiska wojskowego oraz działalności patriotyczno-obronnej w sferze publicznej. Dalsza część spotkania poświęcona została uroczystości wręczania odznaczeń nadanych przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wręczał je prezes Zbigniew Łąka. Na wniosek Zarządu Koła NR 5 popartego przez Zarząd Rejonowy w Przemyślu Kapituła Krzyża Związku i Odznaki „Za Zasługi dla ZŻWP” wyróżniła nadaniem Złotego Medalu XL-lecia Związku Żołnierzy WP Szczepan Łąkę, Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego mjr w st. spocz. Józefa Bednarczyka, Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy WP Tadeusza Słowika. Przyznano również Odznaką Honorową Związku Żołnierzy WP – „Za Zasługi dla ZŻWP”, którą otrzymali: mjr rez. Józef Paszko, st.asp. sztab. Ryszard Jakubiec, Krystyna Idzik, Izabela Rzepka, Stanisława Zambrzycka.

Red.