Spacerek po Jarosławiu – część 7

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości” zaprasza na wędrówki po jednym z piękniejszych miast w Polsce z przewodnikiem turystycznym Jerzym Czechowiczem

 

Kościół pw. Wszystkich Świętych był trzynawowy z 11 ołtarzami, murowany o bogatym wystroju, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieła sztuki i skarbiec. Nad miastem dominowała wieża Kolegiaty o wysokości 60 m, która w 1633 roku została zwieńczona spiżową rzeźbą św. Michała. Po zawaleniu się górnej części wieży Kolegiata w 1807 roku   została rozebrana. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży wartościowych zabytków zostały przeznaczone na potrzeby wojen napoleońskich. W pobliżu, w miejscu dawnej plebanii wybudowano halę targową, która stała się jednym z pierwszych bazarów kupieckich na ziemiach polskich.

Z urokliwego rynku przechodzimy na plac Bóżnic, gdzie najbardziej okazałym obiektem jest dawna Duża Synagoga i znajdująca się za nią Mała Synagoga. W Jarosławiu pierwsza własną synagogę Żydzi posiadali w drugiej połowie XVII wieku. Budowa nowej, nowej obecnie zwanej dużą nastąpiła w latach 1807-1811. Sala główna pokryta jest sklepieniem krzyżowym dziewięciopolowym. Obecnie w budynku synagogi znajdują się pracownie Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego. W pobliżu ulicy Hetmana Jana Tarnowskiego znajduje się dawny budynek Stowarzyszenia Rękodzielników Żydowskich, wybudowany w latach 1907- 1912 i do niedawna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ulicą Grodzką można przejść do fragmentu dawnej Bramy Krakowskiej. Ulica ta była i jest jedną z głównych i reprezentacyjnych ulic Jarosławia, pełniąc funkcję handlowo- usługową o zwartej zabudowie. Na elewacji kamienicy nr 10 występuje rzadki fryz o motywie renesansowej arabeski z rytmicznie powtarzającym się ornamentem w postaci szyszki pinii i stylizowanym rozłupanym owocem granatu, wykonamy techniką sgraffito. Na końcu ulicy widać jeden z nielicznych zachowanych fragmentów dawnego systemu obronnego Jarosławia – Bramy Krakowskiej z XVI wieku.

cdn.

 

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”