Spacerek po Jarosławiu – część 10

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości” zaprasza na wędrówki po jednym z piękniejszych miast w Polsce z przewodnikiem turystycznym Jerzym Czechowiczem

 

Po II wojnie światowej gmach kasyna po odremontowaniu pełnił funkcję domu żołnierza, a jedną z sal koncertowych zamieniono na kino „Oka”. Następnie dom żołnierza przemianowano na klub garnizonowy. W 1996 rok został wpisany do rejestru zabytków. Obok pomnika Chrystusa Króla znajduje się ośrodek wychowawczy Sióstr Służebniczek Ośrodek był własnością długoletniego burmistrza Jarosławia Adolfa Dietziusa, który w 1920 roku zapisał swoja willę z ogrodem i dwoma kamienicami fundacji opieki nad biednymi dziećmi. Idąc do skrzyżowania na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Kraszewskiego, pod numerem 26 znajduje się okazała reprezentacyjna kamienica z lat 1891 – 1892. Dekoracja na kamienicy została zapożyczona z Wiednia. Można też zauważyć motywy dekoracyjne, charakterystyczne dla renesansu francuskiego. Kamienica została wybudowana przez przedsiębiorcę budowlanego Wawrzyńca Karlsendera. W dalszej kolejności była własnością Leopolda Goldfingera i Jana Pacaka, właściciela firmy krawieckiej. W kamienicy mieściła się apteka „Pod Gwiazdą” Edwarda Kucharskiego. Na skrzyżowaniu należy przejść na druga stronę ulicy, gdzie znajduje się również okazała narożna kamienica Kurzmana z charakterystycznymi czteroma atlantami flankującymi wejście. Są to cztery posągi mężczyzn w postaci stojącej, które podpierają zamiast kolumn głowami konsole pod balkonami. Skręcając w lewo, należy udać się ulicą Słowackiego w kierunku stacji PKP, czyli punktu rozpoczęcia trasy.

cdn.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”