Śmieci do korekty

Wraz z nowym rokiem nastąpiły zmiany w gospodarowaniu odpadami. W Przeworsku wzrosła opłata za wywóz śmieci, w Jarosławiu wprowadzono m.in. obowiązek segregowania kolejnej frakcji odpadów.

 

Przeworsk

Pod koniec grudnia radni zdecydowali, że opłata za odbiór śmieci będzie wynosić 32 zł od osoby (wcześniej 24 zł) w gospodarstwach domowych do 5 osób i 30 zł od osoby tam gdzie razem mieszka 6 i więcej osób. Podwyżka cen związana jest z podwyżkami na instalacji przetwarzania odpadów w Giedlarowej i koniecznością zbilansowania systemu. Do naszej Redakcji zwróciła się pani Zofia, dla której niejasne było, dlaczego opłaty za wywóz śmieci wzrosły, a jednocześnie odpady w okresie zimowym odbierane są rzadziej. – Czy w zimie ludzie wytwarzają mniej śmieci? – pyta kobieta.

Zgodnie z uchwałą, w 2021 r. na terenie miasta Przeworska odbiór odpadów zmieszanych odbywa się z następującą częstotliwością: z budynków jednorodzinnych raz w tygodniu (od 01.04. do 31.10.) i co dwa tygodnie (od 01.11. do 31.03.). Z budynków wielolokalowych – trzy razy w tygodniu.

W okresach zimowych ilość wytworzonych odpadów spada, natomiast w okresach letnich jest większa. Przy prawidłowej segregacji (na pięć frakcji) ilość wytworzonych odpadów niesegregowanych powinna być niewielka. Zmieniona częstotliwość nie wyklucza oddania wszystkich wytworzonych odpadów zmieszanych w danym miesiącu – tłumaczy Anna Buczek, p.o. kierownika referatu ochrony środowiska przeworskiego Urzędu Miasta.

 

Jarosław

Jak informuje Iga Kmiecik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta, w Jarosławiu wysokość opłat dla mieszkańców pozostaje bez zmian. W temacie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 są jednak dwie nowości. Pierwsza dotyczy wprowadzenia obowiązku segregacji kolejnej frakcji „Bioodpady” do pojemnika (bloki) lub worka (domy jednorodzinne) koloru brązowego. Bioodpady to głównie pozostałości kuchenne i odpady zielone.

– Dla przedsiębiorcy lub instytucji, którzy posiadają lokal i prowadzą działalność w budynku mieszkalnym zmieniona została metoda naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dotychczasowej uzależnionej od wielkości posiadanego pojemnika na metodę naliczania od wielkości lokalu tj. 1,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Zmiana wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji. Pozostali przedsiębiorcy muszą podpisać umowę na odbiór odpadów z firmą, która świadczy usługi w tym zakresie – mówi Iga Kmiecik.

 

DP