Andrzej Olejko (z prawej) oraz dyrektor Muzeum w Przeworsku Łukasz Mróz.

Skrzydła nad Przeworskiem

Pasjonatów latających maszyn i miłośników historii regionalnej zgromadził wykład prof. Andrzeja Olejki, który pod koniec maja odbył się w Sali Balowej Pałacu Lubomirskich.

 

Andrzej Olejko to znany badacz dziejów lotnictwa, popularyzator historii wojskowości, autor licznych publikacji książkowych. Podczas spotkania w charakterystycznym dla siebie ekspresyjnym stylu przedstawił słuchaczom szereg epizodów związanych z lotniczymi dziejami Przeworska i okolic zebranych pod wspólnym tytułem „Skrzydła nad przeworskiem. Znane czy nieznane?”. Prelegent opowiadał m.in. o funkcjonowaniu lotniska zlokalizowanego między Jagiełłą a Chałupkami, lotniczych kontekstach wizyty marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Nowosielcach w 1936 r. oraz losach przeworszczanina płk. pil. Tadeusza Rolskiego. Wystąpienie zwieńczył przedstawieniem najnowszych ustaleń związanych ze śmiercią i pogrzebem asów polskiego lotnictwa – Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

 

DP/Muzeum w Przeworsku