Skarga była zasadna

Radni z Gminy Zarzecze pod koniec września podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Maćkówce.

 

Chodzi o skargę z lipca br., którą po rozpatrzeniu radni uznali za zasadną. W uzasadnieniu podano, że skarga na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce opierała się o zarzut zaniedbania tj. nieprzekazania indywidualnych haseł ucznia niezbędnych do zalogowania się do systemu Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika, dającego możliwość szczegółowego sprawdzenia wyników egzaminu ósmoklasisty. Ponieważ organem właściwym do rozpatrywania skargi była Rada Gminy Zarzecze, zajęła się nią Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady. Przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające polegające na zapoznaniu się ze skargą, wyjaśnieniami dyrektora oraz stanowiskiem skarżących. Potwierdziło ono, że dyrektor szkoły do momentu podejmowania uchwały (27 września), nie przekazał uczniom zdającym egzamin danych do logowania w systemie ZIU. Skargę uznano więc za zasadną. W głosowaniu, większością głosów (przy dwóch wstrzymujących się), radni podjęli tę uchwałę.

DP