Siedziba Urzędu Miasta przejdzie remont

Niebawem rozpoczną się prace remontowo-budowlane w Urzędzie Miasta w Radymnie.

 

Umowa na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnych koszar austriackich w Radymnie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” została podpisana 27 kwietnia.

– Zakres robót w budynku Urzędu Miasta obejmuje m.in. wykonanie izolacji poziomej ścian elewacyjnych metodą podcinki, skucie słabych i odspojonych tynków, uzupełnienie gzymsów, wykonanie nowych cokołów, opasek okiennych, boniowania narożnego, opierzeń elementów gzymsu nadokiennego-nadproża oraz gzymsu głównego. Przewidziana jest także wymiana istniejących elementów instalacji odgromowej, na części parterowej wykonanie izolacji ze styropianu i wykonanie nowego pokrycia, elementów zadaszeń oraz wymiana rur spustowych. Istniejąca instalacja klimatyzacji pomieszczeń ma zostać rozbudowana – informuje Urząd Miasta w Radymnie.

Prace remontowe obejmą również budynek pobliskiej kotłowni. Przebudowane zostaną także drogi wewnętrzne wokół Urzędu Miasta. W ramach tego zadania wykonany zostanie remont chodników oraz płyt odbojowych wokół istniejących budynków. Jezdnia zostanie poszerzona. Remont przejdą parkingi oraz place manewrowe.

– Wymienione zostaną istniejące krawężniki oraz betonowe obrzeża. Powstaną utwardzone jezdnie oraz plac postojowy o nawierzchni z płyt ażurowych. Wydzielone zostaną także miejsca postojowe dla samochodów osobowych, a ponadto ustawionych zostanie również 22 nowych latarni oświetleniowych z oprawami LED w miejscu istniejących – informuje Urząd Miasta Radymna.

 

Utrudnienia dla mieszkańców

Prace remontowe zwykle wiążą się z pewnymi utrudnieniami, w związku z tym zapytaliśmy w Urzędzie Miasta w Radymnie, czy obsługa petentów będzie się odbywała tak jak dotychczas.

– Prace znajdują się obecnie na zbyt wczesnym etapie, by móc określić sposób obsługi petentów w naszym Urzędzie na czas prowadzenia prac remontowych. Zapewne należy się spodziewać pewnych utrudnień na czas remontu, ale we współpracy z wykonawcą dołożymy wszelkich starań, by dostęp Urzędu dla mieszkańców był w tym okresie możliwie najmniej uciążliwy – informuje Bartłomiej Pacek, kierownik Referatu promocji, sportu i rekreacji Urzędu Miasta Radymna.

 

Lwowska zmienia oblicze

Remont siedziby Urzędu Miasta jest już kolejnym budynkiem w kompleksie ul. Lwowskiej, który przejdzie gruntowną przemianę. Co prawda remont nie będzie tak kompleksowy, jak w przypadku pobliskiego budynku szykowanego na szkołę podstawową, ale i tak po budynku przychodni, po siedzibie MOK, magistrat stanie się kolejnym odrestaurowanym budynkiem w tej części miasta i bez wątpienia poprawi jej estetykę.

Roboty wykona firma z Tyniowic. Koszt zadania opiewa na kwotę blisko 2,8 mln zł, z czego przeszło 2,4 mln to dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład. Wkład własny Miasta Radymna wynosi 383 tys. zł. Na wykonanie remontu przedsiębiorca ma 270 dni.

 

EK, fot. UM

 

.