Ściana do remontu?

Czytelnik zwraca uwagę na zniszczoną elewację jednej z kamienic, która sąsiaduje ze Starym Cmentarzem w Jarosławiu. Uważa, że niewielkim kosztem można by poprawić otoczenie jednej z najstarszych nekropolii w Europie.

 

– Na przeciw parkingu przed Starym Cmentarzem znajduje się kamienica, której jedna ze ścian jest w nienajlepszym stanie wizualnym. Można wręcz powiedzieć, że szpeci całe otoczenie. Tak się zastanawiałem czy miasto nie mogłoby jej jakoś otynkować, bo podobno jest jej właścicielem? – pyta Czytelnik.

Zapytany w tej sprawie Urzędu Miasta Jarosławia tłumaczy, że budynek przy ul. Jana Pawła II 37 nie jest własnością miasta, należy do Wspólnoty Mieszkaniowej, która zleciła zarządzanie obiektem Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Jarosławiu.

– Miasto ma w tym budynku 6 lokali. W sumie jest ich tutaj 21. Większość z nich należy do osób prywatnych. Decyzja o remoncie musi zostać podjętą uchwałą przez wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej, miasto jako właściciel kilku lokali może pokryć część wydatków stosowanie do posiadanych udziałów. Gmina jako udziałowiec nie widzi przeciwskazań do wyrażenia zgody na taki remont i partycypowania w kosztach remontu, jeżeli Wspólnota podejmie taką decyzję – tłumaczą w Urzędzie Miasta Jarosławia.

Przedstawiciele Urzędu Miasta Jarosławia nadmieniają, że wszelkie sprawy dotyczące utrzymania stanu technicznego budynku (m.in. elewacji) leżą wyłącznie w gestii Wspólnoty Mieszkaniowej, a Gmina Miejska Jarosław stosownie do posiadanych udziałów, zgodnie z treścią podejmowanych uchwał przez wszystkich członków wspólnoty w ww. budynku, partycypuje we wszystkich kosztach prac remontowych.

– Budynek ww. wspólnoty jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Jarosławia i rejestru zabytków województwa podkarpackiego, dlatego też ww. wspólnota może ubiegać się o dofinansowanie kosztów remontu w Podkarpackim Urzędzie Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu – tłumaczą w urzędzie.

 

EK