Samochody czekają na właścicieli

Radymno: Przy siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno stoi osiem samochodów osobowych pochodzących z różnych stron Polski. Są też auta na zagranicznych numerach rejestracyjnych. To pojazdy porzucone przez właścicieli. Trudno powiedzieć ile takich aut stoi w okolicy przejścia granicznego w Korczowej.

 

Wybuch pandemii spowodował, że problem porzuconych samochodów przybrał na sile. Pokazało się to szczególnie w obrębie wschodnich przejść granicznych. Powodem są problemy z przejazdem publicznymi środkami lokomocji w ruchu międzynarodowym. Dla wracających do rodzinnego kraju Ukraińców lub obywateli państw spoza Unii, szybciej i taniej dostać się do przejścia prywatnym samochodem osobowym niż liniami przewozowymi. Oszczędności, gdy jadą z zachodu są znaczące. Dlatego w kilka osób kupują auto, które daje nadzieję, że do przejścia dojedzie. Tam je zostawiają i już jako piesi przechodzą granicę.

W trzech samochodach pozostawiono nawet kluczyki – mówi Bogdan Szylar, wójt gminy Radymno przyznając, że porzucone pojazdy są problemem. Nie dość, że straszą wyglądem, to zajmują miejsca parkingowe, a często stwarzają zagrożenie.

Wójt zaznacza, że obecnie obowiązujące przepisy dają gminom możliwość usunięcia takich pojazdów. Mówi o tym art. 50a. prawa o ruchu drogowym. Przepis określa kiedy można usunąć pojazdu z drogi na koszt właściciela oraz wylicza skutki nieodebrania pojazdu w terminie. Artykuł mówi, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Tak usunięty pojazd, nieodebrany na wezwanie gminy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Przechodzi on na własność gminy z mocy ustawy. Dzieje się tak również wtedy, gdy nie udało się ustalić właściciela.

Część porzuconych samochodów, które już zostały usunięte przez gminę Radymno to auta w nienajlepszym stanie, ale są wśród nich także sprawiające wrażenie sprawnych technicznie i nieźle prezentujących się wizualnie. We wnętrzach można znaleźć różne przedmioty. W jednym jest nawet wózek inwalidzki.

erka