Ruszyły próbne matury

Ponad 1000 uczniów przystąpiło do próbnej matury w szkołach powiatu jarosławskiego. W powiecie przeworskim do sprawdzianu egzaminu dojrzałości podeszło ponad 300 uczniów.

 

Od 3 marca 2021r. rozpoczęły się próbne matury w szkołach ponadpodstawowych. Przeprowadzenie testu jest dobrowolne i służy wyłącznie celom informacyjnym, co oznacza że daje uczniom szansę na pracę z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie, oraz diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, a które wymagają jeszcze doskonalenia. Uczniowie zaliczali najpierw język polski i matematykę, następnie język obcy nowożytny. O tym czy odbędą się próbne matury z przedmiotów dodatkowych, zależy od dyrekcji placówki i zgłoszeń młodzieży. W Powiecie Jarosławskim do generalnego sprawdzianu przed maturą przystąpiło dokładnie 1036 uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatowy. Najwięcej, bo 220 uczniów przystąpiło w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Najmniej, 28 uczniów w Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie. W pozostałych szkołach wyglądało to następująco: I Liceum Ogólnokształcące – 178, Zespół Szkół Innowacyjnych – 190, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 160, Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących – 100, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących – 100, Zespół Szkól Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 60. – Próbna matura w każdej ze szkół prowadzona jest w reżimie sanitarnym. To dla nas też doskonały sprawdzian, przede wszystkim organizacyjny, bo trudno określić, jaka sytuacja pandemiczna będzie w maju – mówi Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Przeworski udział w próbnych maturach cieszył się też dużym zainteresowaniem uczniów. W I Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku w egzaminie udział wzięło 122 uczniów, czyli 100 %   uprawnionych, a w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku 144 abiturientów, co stanowi 95,4% ogółu. Natomiast w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Sieniawie frekwencja wyniosła 92 % , do testu przystąpiło 11 uczniów. W Zespole Szkół w Kańczudze do próby zgłosiło się 14 uczniów, zaś w Zespole Szkół w Zarzeczu 26 uczniów. – Po pierwszym dniu próbnego egzaminu z języka polskiego nastroje wśród uczniów były bardzo optymistyczne. Oczywiście testy diagnostyczne zostały przeprowadzone z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego – podkreśla Joanna Mordarska, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Przeworsku.

tst