Ruszyła przebudowa przedszkola

W ubiegłym tygodniu samorząd Kańczugi poinformował że ruszyły prace przy długo wyczekiwanej inwestycji dotyczącej przebudowy budynku przedszkola wraz z rozbudową żłobka w Kańczudze.

 

Zadanie obejmować będzie przebudowę istniejącego budynku przedszkola z rozbudową żłobka w Kańczudze wraz z potrzebnym wyposażeniem, co będzie skutkowało powstaniem dodatkowych 30 miejsc dla dzieci. Kwota pozyskana przez Gminę na utworzenie miejsc w żłobku to ponad 830 tys. zł, przy całkowitym koszcie 1,8 mln zł. W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie powiększenie istniejącego żłobka i przedszkola o cztery sale z zapleczem towarzyszącym oraz tarasami wyposażonymi w akcesoria zabawowo-wypoczynkowe dla dzieci.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec listopada br. Oficjalne otwarcie przewidywane jest na przełom grudnia i stycznia 2022 roku.

Opr. DP/UMiG Kańczuga