Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2022 spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta.

Ruszyła druga edycja Budżetu Obywatelskiego

Do 31 sierpnia mieszkańcy Radymna mogą zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2023.

 

Podobnie jak przed rokiem mieszkańcy mogą zadecydować o przeznaczeniu 100 tys. zł z budżetu Miasta Radymna. Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych z takich dziedzin jak: budowa, modernizacja lub remont ulic chodników, parkingów, oświetlenia; budowa modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking; modernizacji i remontów budynków użyteczności publicznej; urządzania i modernizacji terenów zielonych, ustawiania ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy.

 

Jak złożyć propozycję do BO?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający propozycję zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna (ul. Lwowska 20, pokój nr 14, I piętro) lub wysłać na adres (Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Miasta Radymna na rok 2023 – formularz zgłoszeniowy”). Można także przesłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres – sekretariat@radymno.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Radymna.

Opr. EK