Rusza przebudowa oczyszczalni

Największa inwestycja w Przeworsku staje się faktem. W piątek, 22 maja podpisano umowę wykonawczą o wartości blisko 25,5 mln zł.

 

Łączna wartość projektu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” to 26,6 mln zł, w tym 13,8 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Umowę oznaczającą start projektu, w obecności burmistrza Przeworska Leszka Kisiela oraz zastępcy Wojciecha Supersona, podpisali: prezes Zarządu PGK Krzysztof Ożóg i wiceprezes Aleksander Przeszłowski oraz Prezes Inżynierii Rzeszów S.A. Grzegorz Król i członek Zarządu Mirosław Ciura.

Dotychczas zrealizowano część zadań wchodzących w skład projektu m.in.: na potrzeby oczyszczalni ścieków zakupiono nową koparko-ładowarkę. Zakupiono także system monitorowania sieci wodociągowej. Dzięki niemu skróci się do minimum czas reakcji na pojawiające się w sieci awarie, ubytki i nagle zwiększony pobór wody, a to przełoży się na realne oszczędności finansowe.

Działania w sprawie inwestycji przeciągnęły się nieco w czasie ze względu na to, że na dwukrotnie ogłaszane postępowania przetargowe wpływała jedna oferta, która znacznie przekraczała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający był dwukrotnie zmuszony do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. Podjęto więc działania zmierzające do uzyskania zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu, wydłużenie terminu jego realizacji przy jednoczesnym wzroście przyznanej kwoty dofinansowania. Działania te zostały zakończone sukcesem i na początku maja podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Jednocześnie przygotowano i ogłoszono nowe, trzecie już, postępowanie przetargowe na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych, tym razem zakończone podpisaniem umowy o wykonanie inwestycji.

Zgodnie z harmonogramem, zakończenie modernizacji oczyszczalni planowane jest na koniec października 2022 r.

DP/fot. UM Przeworsk

 

Czytaj w papierowym wydaniu