Rozpoczęła się przebudowa schodów terenowych od ul. Lei do ul. Tarnowskiego

Rozpoczęła się inwestycja związana z naprawą schodów łączących ul. Tarnowskiego z ul. Lei i Przemyską.

 

Problem niszczejących schodów łączących ul. Tarnowskiego z ul. Przemyską poruszaliśmy na łamach Gazety Jarosławskiej w kwietniu 2021 roku. Nasi czytelnicy zwracali uwagę, że schody są na tak pokruszone, że zagrażają bezpieczeństwu. Ich zdaniem już wtedy powinny one być wyłączone z użytkowania. W sprawie tej kontaktowaliśmy się wówczas z Urzędem Miasta Jarosławia. Z uzyskanej wypowiedzi wynikało, że remont schodów nie został uwzględniony w planie ubiegłorocznych inwestycji. Urząd Miasta zapewnił jednak, że przyjrzy się problemowi (zweryfikuje skalę i optymalną technologię wykonania koniecznych prac oraz przystąpi do opracowania kosztorysu). Dopiero na tej właśnie podstawie miały zostać podjęte decyzje co do ewentualnego rozpoczęcia inwestycji. Jak widać, wszystko się poszło zgodnie z planem. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.

– Zgodnie z umową termin oddania schodów do użytku przypada na koniec listopada – informuje Dorota Wilk z Urzędu Miasta Jarosławia.

 

EK