Rozplanowali wydatki

Uchwalenie budżetu gminy, czyli zaplanowanie całorocznych dochodów i wydatków jest jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez radnych. W Gminie Pawłosiów poświęcono przejęciu projektu budżetu ostatnią sesję zwołaną 30 grudnia. Rada Gminy przychyliła się jednogłośnie do przedstawionego przez wójta planu gospodarki finansowej na 2022 r.

 

Przy dochodach szacowanych na 32,8 mln zł zaplanowane wydatki wyniosą 34,4 mln zł. Z tego aż 32,4 mln zł pochłoną bieżące koszty utrzymania jednostek samorządu i realizacja świadczeń. Największe kwoty pochłonie finansowanie oświaty. Wyniosą one ponad 10 mln zł, czyli niemal jedną trzecią dochodów gminy. Na świadczenia rodzinne, wychowawcze i opiekę społeczną samorząd wyda 8,7 mln zł. Te dwa działy wygenerują znacznie ponad połowę gminnych wydatków. Na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych przeznaczono tylko 2 mln zł.

Z budżetu wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 326, 9 tys. zł oraz zabezpieczono fundusze na wkład własny do zadań finansowanych w ramach programu „Polski Ład”.

erka