Rozbudowa staje się faktem

Zakończył się pierwszy etap rozbudowy cmentarza przy ul. Pod Rozborzem w Przeworsku.

 

Jakiś czas temu informowaliśmy o planach rozbudowy tzw. nowego cmentarza w Przeworsku. Inwestycję na jakiś czas wstrzymywały negocjacje z właścicielami działek, kosztem których cmentarz miał być powiększony. W przeciwnym wypadku w mieście niedługo mogłoby zabraknąć miejsc na nowe pochówki. Burmistrzowi Miasta Przeworska Leszkowi Kisielowi udało się jednak dojść do porozumienia z właścicielami działek przylegającymi do cmentarza. Po opracowaniu dokumentacji projektowej w drugiej połowie lipca zakończył się I etap rozbudowy. Wcześniej, przez kilka lat prowadzono prace dotyczące uchwalenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nowego cmentarza.

Prace w pierwszym etapie obejmowały budowę ponad 80-metrowego odcinka kanalizacji deszczowej, budowę alejki z kostki brukowej o powierzchni 280 m2 oraz budowę ogrodzenia z siatki o długości 210 m. Koszt prac wyniósł ponad 153 tys. zł. Jak informuje Urząd Miasta Przeworska, w kolejnych latach planowany jest remont alejek, kaplicy cmentarnej oraz budowa nowych alejek na cmentarzu.

DP/UM Przeworsk