Rowerowe harce

Pruchnickie Harce na Orientację to kolejna propozycja miejscowego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku dla chętnych na aktywne spędzenie czasu i poznanie okolic Pruchnika. W sobotę, 11 czerwca 60 zawodników wystartowało na rożnych dystansach. Mieli dotrzeć do kolejnych, zaznaczonych na mapie, punktów.

Uczestnicy mieli do pokonania trasy od 20 do ponad 60 kilometrów. Rywalizacja była ważna, ale głównym celem było zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych i ukończenie trasy. Do Pruchnika przyjechali uczestnicy z różnych miejsc Podkarpacia. Byli z Krosna, Przemyśla i Rzeszowa, ale największą grupę stanowili przedstawiciele reprezentujący miejscowości powiatu jarosławskiego. Dużym zainteresowaniem cieszył się nowy dystans oznaczony jako Rodzina 20+. Baza zawodów była ulokowana pod wiatą targowiska „Mój Rynek” w Pruchniku.

Po sportowych zmaganiach, wszystkim wręczono pamiątkowe medale, a zwycięzcom dodatkowo dyplomy i nagrody sfinansowane przez Gminę Pruchnik oraz sponsorów.

erka/Fot. org