Leon Trybalski na ekspozycji pożarniczej, 1978 r., /fot. Jan Antoni Gruntowicz/ zbiory Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku.

Rocznica urodzin Leona Trybalskiego

18 czerwca – 111 lat temu urodził się Leon Trybalski (1911-1999), kolekcjoner, twórca i pierwszy kustosz Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku.

 

Jednym z największych osiągnięć Leona Trybalskiego było kolekcjonowanie sprzętu strażackiego i utworzenie w Przeworsku Muzeum Pożarnictwa. Jako jego pomysłodawca, organizator i społeczny kustosz przekazał społeczeństwu swoją prywatną kolekcję, gromadzoną przez niemal całe życie, doprowadzając do jego otwarcia w 1974 r., jako jednego z nielicznych w Polsce. Był także regionalistą i miłośnikiem rodzinnego miasta, twórcą i działaczem kultury, długoletnim nauczycielem szkół średnich w Przeworsku, wychowawcą wielu pokoleń młodzieży. Zawsze niósł bezinteresowną pomoc innym. W pamięci tych, z którymi pracował, zapisał się jako człowiek pełen inicjatywy, potrafiący zjednać sobie współpracowników i pozyskać ich zaufanie.

Wojciech Kruk