Robert Turowski nowym sekretarzem  gm. Jarosław

Po wyborach i objęciu funkcji wójta gm. Jarosław przez Elżbietę Grunt, będącą wcześniej sekretarzem i zastępcą wójta jej miejsce w kierowaniu pracą urzędu zajął Robert Turowski, pracownik gminy.

Nowy sekretarz ma wykształcenie wyższe. Ukończył wydział zarządzania i marketingu na Politechnice Rzeszowskiej. W urzędzie gminy pracuje od ponad roku. Wcześniej był związany zawodowo z Regionalną Izbą Obrachunkową w Rzeszowie, instytucja nadzorującą gminy w zakresie spraw budżetowych. .urowski mieszka w Jarosławiu. Ma 47 lat. Wspólnie z żoną, która jest radcą prawnym wychowują 4-letnią córkę.