Fabryka serów deserowych w Przeworsku o produkcji 3000 l mleka dziennie. Fot. T. Jabłoński. Zbiory Muzeum w Przeworsku

Relacje z podróży do Przeworska – cz. 7

Na przełomie XIX i XX w. nakładem drukarni i zakładu artystycznego Steyrermühl w Wiedniu ukazało się 33 zeszyty „Ilustrowanego Przewodnika” po c.k. austriackich kolejach państwowych. Zeszyt 30 z roku 1894 r, obejmujący Przeworsk na trasie kolejowej z Rzeszowa do Przemyśla zredagował i napisał Oswald Obogi, żyjący w latach 1863-1924, publicysta i dziennikarz, korespondent i współpracownik lwowskiej „Gazety Narodowej”.

 

PRZEWORSK „Oddalenie dworca od miasta 2 km. Restauracja w Towarzystwie kasynowem. W temże Towarzystwie otrzymują podróżni wszelkie informacje. (…)Miasto Przeworsk było do roku 1340 wsią ruską. (…)W r. 1656 zniszczyli miasto Szwedzi, a w r. 1672 powtórnie Turcy i Tatarzy napadli na Przeworsk. (…) Dziś jest stolicą Ordynacji książąt Lubomirskich, zamieszkujących pałac w bliskości miasteczka.

Osobliwości miasta: (…) Mury dawne forteczne miejskie zachowały tutaj swą drogę straży i framugi z otworami strzelniczymi dla armat. Spoczywają tu popioły książąt Lubomirskich. Kościół założony w r. 1394 przez Jana Tarnowskiego, wojewodę sandomierskiego, słynie starożytnym historycznym obrazem Panny Maryi. (…)Kościół ten oprócz uwagi godnych szyb malowanych posiada jeszcze chrzcielnicę spiżową w kształcie kielicha, której napis okolny dowodzi, iż odlana w roku 1400. (…) Bardzo charakterystycznym zabytkiem z XVIII w. jest bóżnica żydowska poza rynkiem. (…) Pałacyk, siedziba ordynatów książąt Lubomirskich, położony poza miastem wpośród pięknego parku. Jest to budowla niewielka, pochodząca z początku tego wieku. Kilka pokoleń ostatnich zasłużonego krajowi rodu zaznaczyło swą miłość do sztuki drogocennymi dziełami, pomieszczonymi w salach, pokojach i przedpokojach tego pałacyku. Z zakładów przemysłowych na uwagę zasługują obecnie tylko fabryki serów. Dawniej trudniono się tu hodowlą jedwabników […]. W oddaleniu 4 km na południe od Przeworska leży miejscowość Kańczuga, gdzie znajduje się szkoła koronkarska.”

 

„Przewodnik ilustrowany po c.k. austriackich kolejach państwowych na szlakach: Tarnów-Dębica-Rzeszów-Przemyśl, Dębica-Rozwadów-Nadbrzeże, Rzeszów-Jasło, Stróże-Jasło-Nowy Zagórz, Zagórzany-Gorlice, Jarosław-Rawa Ruska, Przemyśl-Chyrów-Zagórz-Łupków, Chyrów-Drohobycz-Stryj, Drohobycz-Borysław”, wedle wskazówek c.k. Generalnej Dyrekcyi austr. koleji państwowych zredagował i napisał Oswald Obogi,   Wiedeń [ok. 1894], s. 22–25.

 

Katarzyna Ignas