Rajd ku czci Bohaterów

Pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Przeworsk oraz harcerzy Przeworskiego Szczepu ZHR uczestniczyła w Rajdzie „Szlakiem Twierdzy Przemyśl i Operacji Gorlickiej”, który odbyła się w dniach od 1 do 4 października.

 

Czterodniowy wyjazd, w którego programie znalazły się forty Twierdzy Przemyśl, obiekty militarne oraz cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej Pogórza Przemyskiego

i Beskidu Niskiego został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

w ramach realizowanego zadania „Szlakiem pamiątek I wojny światowej i Błękitnej Armii”. Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Rajd rozpoczął się zwiedzaniem zabytków Przemyśla. Kolejnym punktem programu był potężny zespół obiektów obronnych Twierdzy Przemyśl. Zwiedzając kolejne forty uczestnicy mieli okazję zobaczyć umocnienia sprzed ponad 100 lat oraz zapoznać się z historią trzeciej pod względem wielkości twierdzy w Europie. W planie wyjazdu znalazło się również zwiedzanie Muzeum Historycznego w Dukli, w którego zbiorach znajduje się broń oraz sprzęt wojskowy używany podczas walk prowadzonych w Karpatach w okresie I i II wojny światowej.

Kolejnym punktem wyprawy był szlak cmentarzy I Wojny Światowej. Wędrując po zabytkowych cmentarzach uczestnicy rajdu oddali hołd żołnierzom poległym w okolicy Krempnej, Łysej Góry, Małastowa oraz Gorlic. Poznanie tych ważnych miejsc dostarczyło wszystkim dużo emocji i przeżyć. Wycieczka była wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Rajd był doskonała okazją do poszerzenia wiedzy historycznej i geograficznej.

TP

 

Zwiedzanie Fortu I Salis Solgio w Siedliskach.

 

Ekspozycja sprzętu wojskowego w Muzeum Historycznym w Dukli.

 

Uczestnicy Rajdu na zabytkowym cmentarzu wojennym w Krempnej.