Radni z klubu PiS chcą, by Rada Miasta stanęła w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Radni z klubu PiS w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II

– Nie pozwolimy na szarganie dobrego imienia św. Jana Pawła II. Na medialną nagonkę. Stajemy po stronie prawdy, a nie komunistycznego oszustwa – stwierdzała Bożena Łanowy, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jarosławia na konferencji zwołanej w ostatni piątek przed jarosławskim Ratuszem. Pod tablicą upamiętniająca nadanie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Jarosławia towarzyszyli jej Wanda Czerwiec, Piotr Baran, Witold Duszyński, Piotr Kozak i Antoni Lotycz reprezentujący klub PiS w RM.

 

Konferencja radnych miejskich klubu PiS dotyczyła zajęcia stanowiska w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II. – Z inicjatywy posła Tadeusza Chrzana w ślad za stanowiskiem Sejmu, który przyjął uchwałę w przedmiotowej sprawie klub radnych PiS w imieniu społeczności lokalnej potępia próbę skompromitowania i medialną nagonkę na osobę św. Jana Pawła II, naszego papieża, wielkiego Polaka, patriotę i człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad komunizmem – mówi B. Łanowy.

– Nie pozwolimy zniszczyć człowieka, który jest wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństwa całego świata, dla nas wszystkich. Musimy stanąć po stronie prawdy, a nie komunistycznego oszustwa. W tym szczególnym czasie musimy znowu się zjednoczyć, tak jak wtedy, gdy za sprawą papieża Jana Pawła II potrafiliśmy stać po jednej stronie i bronić swej tożsamości. Ten bezprecedensowy atak na św. Jana Pawła II jest atakiem na nas, na chrześcijan, na nasze wartości, na naszą wiarę. Bądźmy razem i wspólnie brońmy dobrego imienia jednego z najwybitniejszych Polaków w historii świata i honorowego obywatela miasta Jarosławia – apelowała.

Radni zapraszali na organizowany 2 kwietnia Marsz Światła. – Myślę, że w tym czasie należy wyrazić protest przeciwko bezczelnej nagonce na naszego świętego – mówiła B. Łanowy.

W ramach sprzeciwu radni złożą wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Jarosławia. Rozważają przygotowanie projektu uchwały broniącej dobrego imienia papieża Polaka. Według nich byłoby to najlepsza forma, ale pod uwagę brane jest także wspólne stanowisko RM lub apel jednoznacznie potępiający działania godzące w papieża Polaka.

erka