Radni ustali składy komisji

W czwartek, 23 maja odbyła się II sesja Rady Powiatu Jarosławskiego, podczas której ustalone zostały m.in. składy komisji stałych, a także wynagrodzenie starosty.

 

Na sesję przybył Marcin Nazarewicz, burmistrz Miasta Jarosławia, który zapewnił o chęci współpracy pomiędzy dwoma samorządami. Na ręce Grażyny Strzelec, przewodniczącej Rady Powiatu złożony został wizerunek patrona miasta bł. ojca Michała Czartoryskiego – symboliczna deklaracja współpracy miasta Jarosławia z Powiatem Jarosławskim. Następnie Kamil Dziukiewicz, starosta jarosławski przedstawił sprawozdanie z pracy zarządu w okresie międzysesyjnym.

Głównym tematem obrad było ustalenie składu stałych komisji Rady Powiatu. W skład Komisji Budżetowej weszli radni: Józef Długoń – przewodniczący oraz członkowie: Magdalena Rożek, Wacław Szkoła, Marcin Zaborniak, Józef Szkoła, Stanisław Górski, Jerzy Batycki i Barbara Stawarz. W skład Komisji Oświaty: Agnieszka Pieniążek – przewodnicząca oraz członkowie: Marcin Jaworski, Tomasz Kulesza, Tomasz Legeny, M. Rożek, Andrzej Wyczawski, Szczepan Łąka, Teresa Duda i Krzysztof Cebulak. W skład Komisji Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej: T. Duda – przewodnicząca oraz członkowie: J. Długoń, T. Kulesza, B. Stawarz i A. Pieniążek. W skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Marek Kucab – przewodniczący oraz członkowie: Adam Gonciarz, Marek Sobolewski i A. Wyczawski. W skład Komisji Promocji, Kultury i Sportu i Współpracy Międzynarodowej: M. Jaworski – przewodniczący oraz członkowie: Sz. Łąka, M. Kucab, T. Legeny, M. Sobolewski, M. Zaborniak, A. Pieniążek, Dorota Gunia i A. Wyczawski. W skład Komisji Infrastruktury i Mienia Powiatu: W. Szkoła – przewodniczący oraz członkowie: J. Długoń, A. Gonciarz, T. Legeny, M. Rożek, D. Gunia, S. Górski i K. Cebulak. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego weszli: M. Sobolewski – przewodniczący, M. Jaworski – sekretarz, oraz T. Duda – członek. W skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego: J. Batycki – przewodniczący, A. Gonciarz – sekretarz oraz członkowie J. Długoń, M. Kucab i M. Jaworski. Do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oddelegowani zostali jako członkowie: wicestarosta K. Cebulak oraz radny W. Szkoła.

W dalszej części obrad Rada Powiatu Jarosławskiego ustaliła wynagrodzenie Starosty Jarosławskiego. Zarobi on przeszło 18 tys. zł. Zostały także podjęte uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 r. oraz w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie. Rada Powiatu przyjęła również uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jarosławskiego. Wynika ona ze zmniejszenia liczby radnych do 23, co z kolei spowodowane jest zmniejszeniem liczby mieszkańców w powiecie.

Podczas sesji zaktualizowany skład Rady Społecznej działającej przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na kadencję 2022 – 2025, w związku z objęciem przez K. Dziukiewicza funkcji starosty jarosławskiego. K. Dziukiewicz został przewodniczącym Rady Społecznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. M. Zaborniak – przedstawicielem Rady Powiatu Jarosławskiego, a Wiesław Krystecki – Przedstawicielem Wojewody Podkarpackiego.

 

Opr. EK, fot. starostwo