Radni głosowali jednogłośnie

Podczas sesji, która odbyła się w czwartek, 13 czerwca, Wójt Gminy Przeworsk uzyskał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium.

 

Jednym z najważniejszych punktów sesji było głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium dla wójta Gminy Przeworsk, Daniela Krawca. Wójt uzyskał jednogłośne zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium, co stanowi wyraz dużego zaufania i uznania dla jego pracy. Wójt nie krył wzruszenia i wdzięczności, dziękując radnym oraz mieszkańcom za wsparcie i wiarę w jego działania.

Kolejnym istotnym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2023. Przedstawione dane wykazały, że budżet gminy został wykonany z należytą starannością i odpowiedzialnością. Szczególne podziękowania zostały skierowane do skarbnik Gminy, Małgorzaty Wilk. Wójt Daniel Krawiec podkreślił, że osiągnięte wyniki są efektem wspólnej pracy wielu osób, które codziennie angażują się w rozwój naszej gminy.

Zaufanie, jakim obdarzają mnie mieszkańcy i radni, jest dla mnie motywacją do dalszej pracy na rzecz poprawy jakości życia w Gminie Przeworsk – powiedział wójt Daniel Krawiec.

Na zakończenie sesji wójt jeszcze raz podziękował wszystkim za ciężką pracę, zaangażowanie i wsparcie. Podkreślił, że wspólnymi siłami można osiągnąć jeszcze więcej.

DP/UG Przeworsk