Rada Miasta Radymna już po pierwszych obradach

We wtorek, 7 maja odbyła się pierwsza Sesja Rady Miasta w nowej kadencji samorządowej. Radni otrzymali certyfikaty potwierdzające ich mandat, złożyli ślubowanie, a także podjęli kilka istotnych decyzji personalnych. Przemówienie programowe wygłosił Mieczysław Piziurny, burmistrz Miasta Radymna.

 

Dla kilku Radnych: Ewy Brody, Anny Trojnar, Grzegorza Figieli, Mateusza Kokota, Małgorzaty Nietrzeby było to pierwsze spotkanie w nowej roli. Pozostali, choć w ławach Rady Miasta zasiadają po raz kolejny nie kryli ekscytacji a niekiedy nawet wzruszenia.

Obrady otworzył radny senior Jan Broda. Na wstępie Grażyna Walec, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Radymnie odczytała protokół wyborczy oraz wręczyła każdemu z radnych zaświadczenie o wyborze. Po tej ceremonii przystąpiono do procedury wyboru Przewodniczącego Rady. Ponownie został nim Andrzej Pacek, który w tajnym głosowaniu uzyskał 13 głosów. Tuż po wyborze przewodniczący dziękował za zaufanie i zapewniał o tym ze kontynuował będzie rzetelną pracę na rzecz społeczności Miasta.

W kolejnej części obrad uroczyste ślubowanie złożył Mieczysław Piziurny, obejmując tym samy oficjalnie funkcję Burmistrza Miasta Radymna na drugą kadencję. Jego wystąpienie stało się okazją do złożenia podziękowań mieszkańcom Radymna za poparcie jego kandydatury, a jednocześnie do wyznaczenia celów na nadchodzące 5 lat. Zgodnie z obietnicami wyborczymi Burmistrz mówił m.in. o poprawie infrastruktury nad ZEK, inwestycjach w drogi, o działaniach na rzecz poprawy demografii, o planach dotyczących polityki senioralnej oraz najmłodszych mieszkańców miasta.

Następnie radni dokonali wyboru zastępcy przewodniczącego Rady, którym został Paweł Suchodolski, a później ustalili wysokość zarobków Burmistrza, a także ustalili składy osobowe 4 komisji, które pracować będą w najbliższym czasie pod kierownictwem J. Brody, E. Brody, Janusza Sobejko i A. Trojnar.

 

EK/UM Radymno