Rada Gminy Chłopice obradowała

7 maja odbyła się I sesja Rady Gminy Chłopice IX kadencji. Przewodniczącym Rady Gminy Chłopice został Jan Kalita, zaś wiceprzewodniczącym – Władysław Łowiecki. Ślubowanie złożył Andrzej Homa, wójt gminy Chłopice.

 

I Sesję Rady Gminy prowadził Franciszek Szawarniak, najstarszy członek Rady Gminy Chłopice. W trakcie obrad Joanna Walerianowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Chłopicach przedstawiła informacje o przebiegu i wyników wyborów z dnia 7 kwietnia 2024 r. i wręczyła zaświadczenia o wyborcze nowo wybranym radnym. Następnie odbyły się ślubowania. Tuż po nich radni w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego obecnej rady. Na obie funkcje zgłoszono po jednym kandydacie. W kolejnym punkcie obrad wójt A. Homa złożył ślubowanie, po którym podziękował mieszkańcom gminy Chłopice za powierzony mu mandat zaufania.

Skład Rady Gminy Chłopice tworzą: Bogusław Dańczuk, Agata Miśko, Wawrzyniec Kościk, Andrzej Warański, Beata Baran, Franciszek Szawarniak, Władysław Łowiecki, Łukasz Knap, Leszek Pelc, Józef Tarnawski, Agata Bury, Jan Kalita, Wojciech Gilarski, Maria Wołoszyn, Andrzej Lorenowicz.

 

EK, fot. UG Chłopice