Przyznano odznaki i wyróżnienia

W czwartek, 8 października w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbyło się spotkanie władz miasta z dyrektorami i nauczycielami szkół podległych Gminie Miejskiej Jarosław.

 

W trakcie uroczystości wręczono honorowe odznaki „Za zasługi dla Oświaty Jarosławskiej”.

Otrzymali: Sylwia Grunt (SP 1), Małgorzata Spólnik (SP 2), Rafał Hudycz (SP 2), Barbara Mikuta (SP 6), Anna Homik (SP 7), Irma Bogdanowicz (SP 10), Maria Kot (SP 11), Ewa Zgórska (SP 11), Bartosz Piela (SP 11), Barbara Frendo (SP 11) oraz Monika Lis (MP 1).

Wyróżnienia za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze otrzymali: Dariusz Serafin (SP 1), Mateusz Brzyski (SP 4), Bogusław Musur (SP 4), Wojciech Popczyński (SP 5), Dariusz Tomas (SP 5), Marta Aab (SP 9), Maria Kamińska (SP 10), Adrianna Luchowska (SP nr 10), Małgorzata Ciurko (ZNP), Zbigniew Krzywonos (SP 11), Grażyna Kostka (SZZ „Solidarność”), Bogusława Porczak-Osada (MP 1), Elżbieta Paryniak (MP 8), Małgorzata Sikorska (MP 9), Jolanta Mazur (MP 10), Beata Składan (MP 10), Barbara Ciupak (MP12).

Burmistrz podziękowali nauczycielom za pracę, cierpliwość i wyrozumiałość, w tym trudnym czasie. Życzył powadzenia, zdrowia oraz odporności całemu gronu pedagogicznemu oraz ich podopiecznym.

 

Opr. EK, fot. UM