Przywilej, czy nadużycie?

W każdej szkole, podobnie jak w wielu innych zakładach pracy, funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W skrócie są to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na oddzielnym rachunku, służące upoważnionym do tego pracownikom w celach socjalnych. Choć wszystko odbywa się zgodnie z regulaminem, to korzystanie z funduszu budzi u niektórych wątpliwości…

 

Zyta Pleśniak jest nauczycielką w Szkole Podstawowej w Siedleczce. Od pewnego czasu zaczęła zwracać uwagę na to, że z funduszu korzystają nie tylko ci, którym powinien on przede wszystkim służyć – a więc będącym aktualnie w słabszej kondycji finansowej.

Są osoby, które praktycznie co roku ubiegają się o dofinansowanie do wyjazdów na wakacje dla siebie i członków swojej rodziny, a są to znaczne kwoty – mówi Z. Pleśniak.

Kobieta zdaje sobie sprawę, że wszystko odbywa się zgodnie z regulaminem, jednak według niej są to nieprzyzwoite nadużycia. Nauczycielka w ubiegłym roku zaproponowała więc zmiany w regulaminie. Jedną z nich miało być zrezygnowanie z dofinansowywania dla współmałżonków.

Myślałam, że sprawę uda się załatwić normalnie, ale tak się nie stało. Zgłosiłam sprawę wyżej, m.in. do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie odpuszczę, mimo że zostałam z tym teraz sama – zapewnia nauczycielka mając nadzieję, że jej propozycje zostaną uwzględnione.

 

Zgodnie z regulaminem

W Szkole Podstawowej w Siedleczce, o której mowa, od dwóch lat jest nowa dyrektor. Dorota Wójcik podkreśla, że obecny regulamin ZFŚS obowiązywał już wcześniej, bo od 2017 r., a wszelkie dofinansowania do wyjazdów przyznawane są na podstawie obowiązującego w szkole regulaminu, tabeli dopłat oraz corocznych oświadczeń pracowników o dochodach.

Z funduszu mogą korzystać zarówno pracownicy, emeryci, jak i uprawnieni członkowie ich rodzin. Trudno mi więc ocenić, co osoba zgłaszająca miała na myśli mówiąc o nadużyciach. Zdaję sobie sprawę, że równe traktowanie wszystkich pracowników może sprawiać niektórym osobom problemy, jednak uważam, że środki z funduszu przyznawane są zgodnie z regulaminem wszystkim osobom uprawnionym. Dziwi mnie fakt, że osoba zgłaszająca korzystała z funduszu na tych samych zasadach w latach wcześniejszych, a teraz zgłasza swoje zastrzeżenia – tym bardziej, że to właśnie od czasu mojego funkcjonowania w szkole jako dyrektor, świadczenia są przyznawane wszystkim osobom uprawnionym. Fundusz socjalny jest przeznaczony dla wszystkich uprawnionych zgodnie z progami dochodowymi, tabelą dopłat zawartą w regulaminie oraz możliwością finansową – tłumaczy dyrektor szkoły.

 

DP