Przygotowanie do szczepień przeciwko COVID-19

W naszym regionie wyznaczono dwa szpitale węzłowe, które będą odpowiadać za organizację szczepień przeciwko COVID-19 dla personelu medycznego. Są to: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

 

Placówki przygotowują się do rozpoczęcia akcji szczepień w ramach pierwszego etapu. Obejmie on pracowników sektora ochrony zdrowia. Zaszczepieni zostaną lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, oraz wykonujący pozostałe zawody medyczne. Szczepieniom będą podlegać także pracownicy niemedyczni zatrudnieni w placówkach opieki zdrowotnej, czyli personel administracyjny i pomocniczy.

Podlegający szczepieniu powinni jak najszybciej zadeklarować chęć wzięcia udziału. Mogą to zrobić za pośrednictwem pracodawcy lub samodzielnie.

Szpital w Jarosławiu apeluje do włączonych w pierwszy etap szczepień, by w miarę szybko przekazali informację o chęci zaszczepienia. Z COM można kontaktować się elektronicznie pod adresem: szczepienia@comjar.pl.

Z podobną prośbą do wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek z terenu powiatu przeworskiego zwraca się szpital w Przeworsku. Listę pracowników deklarujących gotowość należy wysłać na adres: medycyna@spzoz-przeworsk.pl. Można również kontaktować się z tymi placówkami telefonicznie.

erka