Przy Krakowskiej powstanie nowoczesny PSZOK

Przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Miasto otrzymało wysoką dotację na jego budowę.

 

– Otrzymaliśmy duże dofinansowanie w kwocie aż 3,3 mln zł na budowę niezbędnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Cieszy fakt, że nasz wniosek zyskał poparcie i najwyższą punktację w naborze w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – informuje burmistrz Waldemar Paluch.

W ramach inwestycji przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu, nieopodal wiaduktu kolejowego, powstanie budynek biurowo-socjalny wraz z wiatą do magazynowania odpadów i niezbędną infrastrukturą. Prowadzona inwestycja umożliwi m.in. przygotowanie przedmiotów do ponownego użycia, które będzie można nabyć w „kąciku rzeczy używanych”. Powstanie też nowoczesna ścieżka edukacyjno-ekologiczna, dzięki której najmłodsi mieszkańcy Jarosławia będą mogli zaznajomić się z zasadami poprawnej segregacji odpadów.

– Budowa nowego PSZOK ma pomóc znacząco zwiększyć ilość odpadów segregowanych przekazywanych przez jarosławian, a co za tym idzie zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych trafiających do systemu – podkreśla burmistrz.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 6 milionów złotych. Prace najprawdopodobniej potrwają do grudnia 2022 roku.

 

EK