Przy dworcu powstanie parking

W ubiegłym tygodniu doszło do oficjalnego przekazania terenu pod budowę parkingu przy dworcu PKP. To efekt wspólnych działań Urzędu Miasta ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku.

 

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel oraz jego zastępca Wojciech Superson w obecności starosty przeworskiego Bogusława Urbana oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Roberta Mądrego, przekazali firmie DRO-BRUK Bogdan Wojtuń, plac budowy parkingu. Parking powstanie w ramach umowy zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miejską Przeworsk, dotyczącej budowy i modernizacji infrastruktury około przystankowej w ramach zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w wysokości ponad 163 tys. zł od Samorządu Województwa Podkarpackiego, na terenie Przeworska powstanie parking przeznaczony na 30 miejsc postojowych dla pasażerów korzystających z przewozów kolejowych Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, jak i kolei wąskotorowej – poinformował burmistrz Leszek Kisiel.

Środki własne miasta Przeworska to kwota 146,5 tys. zł. Łączny koszt budowy parkingu wynosi ponad 309,5 tys. zł.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki zawartemu jeszcze w listopadzie 2019 r. porozumieniu Burmistrza Przeworska ze Starostą Przeworskim, właścicielem terenu. W wyniku podjętych wspólnie działań miasto Przeworsk zrealizuje budowę parkingu przy dworcu Przeworsk Wąski, a jak zapowiedział Starosta, w ciągu miesiąca powinien być rozpisany przetarg na remont i rewitalizację dworca Przeworsk Wąski.

DP/UM Przeworsk