Przez grę poznawali historię

W sobotę, 10 października, w zabytkowym parku w Urzejowicach odbyła się gra terenowa, dzięki której młodzież szkolna mogła bliżej poznać historię Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.

 

Gra terenowa, której myślą przewodnią były wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości i Błękitną Armią gen. Hallera skierowana była do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Przeworsk, a także harcerek i harcerzy ZHR.

Po przybyciu na miejsce, młodzież została podzielona na patrole, które później rywalizowały ze sobą. Uczestnicy gry mieli okazję wcielić się w plutony Błękitnej Armii i jako polscy żołnierze, realizować szereg zadań, poznając historię I wojny światowej. Głównym zadaniem było wyzwolenie Ojczyzny z rąk zaborców. Uczestnicy gry rozwiązywali historyczne zagadki, jednocześnie ucząc się pracy zespołowej.

Gra terenowa „Błękitna Armia” została rozegrana w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku zadania „Szlakiem pamiątek I wojny światowej i Błękitnej Armii”. Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

DP/GOK Przeworsk