Przeworskie dzieci przeciw przemocy

W czwartek, 2 czerwca dzieci i młodzież z przeworskich szkół wzięły udział w Marszu Przeciwko Przemocy, który w tym roku odbywał się pod hasłem: „Przeworskie dzieci przeciw przemocy”.

Wydarzenie odbyło się już po raz trzeci i poruszało bardzo ważny temat we współczesnym świecie, a mianowicie temat przemocy. W marszu, oprócz najmłodszych przeworszczan wziął udział burmistrz Leszek Kisiel, jego zastępca Wojciech Superson oraz Tomasz Majba, przewodniczący Rady Miasta Przeworska.

– Spotykamy się z wieloma formami przemocy i na różnych płaszczyznach. Może to być: przemoc w rodzinie – gdy któryś z członków rodziny krzywdzi i znęca się psychicznie bądź fizycznie nad pozostałymi domownikami; przemoc w szkole – gdy jeden uczeń szydzi z drugiego (czasami tylko za to, że nie ubiera się zbyt modnie i markowo), gdy upokarza, stosuje pogróżki, wulgarne słownictwo; przemoc na świecie – wojna, która toczy się w tak bliskim dla nas sąsiedztwie. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami ogromu okrucieństw i ludzkich tragedii jakie spowodowała wojna w Ukrainie. To przemoc sprawiła, że ludzie zostają odarci z godności. Rodziny muszą uciekać ze swoich domów, są rozdzielane, tracą wszelkie bezpieczeństwo, a nawet życie. Tak działa przemoc i agresja. Nie pozwólmy, by to okrutne zjawisko jakim jest przemoc – spowszedniało, byśmy się przyzwyczaili do takich sytuacji – mówił burmistrz L. Kisiel na przeworskim Rynku.

Dalsza część lokalnej kampanii przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, do której trzy lata temu dołączył także Przeworsk odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pt. „Nietyalni”, a także zaprezentowana została debata na temat przemocy oraz wystawiony został spektakl teatralny pt. „Cisza”.

EK