Przedszkole poświęcone

W sobotę, 13 maja odbyło się poświęcenie Katolickiego Niepublicznego Mikołajkowego Przedszkola im. Świętego Jana Pawła II.

 

Uroczystość zorganizowana przez siostry Benedyktynki zgromadziła przedstawicieli władz, duchowieństwa, całą społeczność przedszkola, jej sympatyków oraz ludzi dobrej woli, którzy wspierali budowę tego dzieła. W wydarzeniu uczestniczył również biskup senior diecezji charkowsko-zaporoskiej Marian Buczek z Ukrainy, który przewodniczył uroczystej Mszy św., a także dokonał aktu poświęcenia pamiątkowej tablicy.

Pomysł utworzenia katolickiego przedszkola zrodził się w 2009 r. kiedy siostry Benedyktynki zastanawiały się, na co przeznaczyć niszczejący budynek. Aby doprowadzić go do stanu, w jakim jest teraz, potrzeba było znacznych nakładów sił oraz środków, które pochodziły m.in. z Funduszu Ochrony Środowiska czy też Konserwatora Zabytków. Siostry podkreślają też znacząco mocno, że nie udałoby się tego zrealizować, gdyby nie pomoc darczyńców z całej Polski.

Przedszkole funkcjonuje od września ubiegłego roku. Obecnie uczęszcza do niego około 100 dzieci. Placówka powstała jako wotum wdzięczności za Pontyfikat św. Jana Pawła II, w 100. rocznicę Jego urodzin. Jest odpowiedzią na słowa Papieża „Nie budujcie mi pomników, zróbcie coś dla ludzi”.

Opr. EK, fot. org.