Przebudują drogę

Przekazane pół miliona złotych ze środków Funduszu Leśnego pozwoli na przebudowę gminnej drogi relacji Gniewczyna Tryniecka (Białobrzeżki) – Jagiełła.

 

We wtorek, 19 lipca, w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza odbyło się wręczenie promesy na kwotę 500 tys. zł. Środki te razem ze tymi pochodzącymi z budżetu gminy pozwolą na realizację pierwszego etapu inwestycji. W jej ramach droga gruntowa prowadząca przez Gniewczynę Tryniecką i Gorzyce do Jagiełły zostanie przebudowana poprzez poszerzenie do 4 metrów, nastąpi też utwardzenie i wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1,1 km. Wartość prac wyniesie 1 mln zł.

Promesa została przekazana przez senatora RP Mieczysława Golbę, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Marka Mareckiego oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Sieniawa Janusza Starzaka na ręce wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha oraz radnych. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Funduszu Leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe. Przebudowana droga gminna będzie służyć okolicznym mieszkańcom, miłośnikom wycieczek pieszych i rowerowych, ale i również leśnikom, podczas prowadzenia zadań z zakresu gospodarki leśnej.

DP/UG Tryńcza