Przebudowa szkoły jednym z celów

Sesja budżetowa w Zarzeczu odbyła się 29 grudnia. Radni zagłosowali jednogłośnie za proponowanym projektem uchwały.

 

W projekcie uchwały budżetowej dochody gminy zostały określone w kwocie ponad 44 mln zł, z czego dochody bieżące to ponad 39 mln zł, a dochody majątkowe blisko 5 mln zł. Wydatki budżetu wyniosą ponad 45 mln zł, z tego wydatki bieżące ponad 39 mln zł oraz wydatki majątkowe ponad 5,5 mln zł. Deficyt budżetowy określony został na kwotę ponad 840 tys. zł i ma zostać pokryty z długoterminowych kredytów i pożyczek.

Radni, mimo drobnych uwag, takich jak m.in. zaniepokojenie spadkiem środków przeznaczonych na działalność OSP, byli jednomyślni i zagłosowali za proponowanym budżetem.

Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury po głosowaniu podziękował wszystkim za owocną współpracę i przyznał, że budżet na 2022 rok może nie wydawać się jakimś obfitym budżetem, gdzie będą realizowane inwestycje w poszczególnych sołectwach. Wszystko dlatego, że skupiono się w nim głównie na przebudowie starej szkoły w Zarzeczu, gdzie ma powstać centrum kultury i biblioteka. Wniosek na tę inwestycję złożony został już 6 lat temu i wcześniej znajdował się na liście rezerwowej. Przez ten czas ceny usług i materiałów znacznie wzrosły, co wpłynęło też na kosztorys obciążający budżet.

 

DP