Pruchnik – Helusz i Kidałowice – Rokietnica do przebudowy

Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła na nadzwyczajnej sesji zwołanej 15 kwietnia uchwałę umożliwiającą rozpoczęcie przebudowy drogi Pruchnik – Kramarzówka – Helusz o długości 9 km oraz 8 km odcinka drogi Kidałowice – Rokietnica. Inwestycje mają być współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych i prowadzone przez 3 lata. Całkowity koszt jest szacowany na 35 mln zł. Władze powiatu spodziewają się, że w tym roku samorząd otrzyma dotację. Zaplanowano 7,5 mln złotych na obie drogi. 2,5 mln zł na pierwszą i 5 mln zł na drugą.

 

– Na chwilę obecną lista dofinansowań jeszcze nie została ogłoszona, będzie to najprawdopodobniej pod koniec miesiąca. Zależy nam jednak na sprawnym przeprowadzeniu procedury przetargowej, ze względu na możliwe, znacząco niższe koszty, jak również na czasie, który zaczyna nam uciekać – informował radnych o przyczynach zwołania nadzwyczajnej sesji, starosta Stanisław Kłopot. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych ma wynieść nie mniej niż połowę. Starosta zwrócił uwagę, że ceny na rynku robót są teraz znacząco niższe, więc ogłoszenie przetargu przed rozstrzygnięciem wniosków może dać oszczędności. Radni zaakceptowali przeniesienie 2,5 mln zł z planowanych wydatków Powiatowego Zarządu Dróg i 5 mln zł z wolnych środków powiatu na przebudowę wspomnianych dróg. – Po otrzymaniu wsparcia z FDS te pieniądze zostaną uwolnione i wrócą z powrotem do planu wydatków. W przetargu będzie zawarta klauzula, że inwestycja będzie realizowana po przyznaniu wsparcia. Istnieje możliwość, że ich nie otrzymamy, ale jest to mało prawdopodobne – zaznaczał starosta.

Drogi mają być poszerzone do 6 metrów jezdni, pobocze utwardzone, a w terenie zabudowanym będą chodniki.

erka/Fot. Starostwo Jarosławskie