Projekt budżetu na przyszły rok jest gotowy

Tryńcza: Przewiduje on m.in. rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę gminnych dróg i chodników, modernizację dojazdów do gruntów rolnych, końcowy etap modernizacji oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego, kontynuację budowy ścieżki rowerowej przy Drodze Wojewódzkiej 835.

 

W projekcie zawarto również budowę mostu na Wisłoku w Gniewczynie Łańcuckiej. To przedsięwzięcie ma być współfinansowane przez Powiat Przeworski. Przewidziane w projekcie wydatki majątkowe sięgają 9 mln złotych. Stanowią 21% wydatków ogółem. Zawarte w nim dochody to około 45 mln zł. Wójt Ryszard Jędruch oraz skarbnik Jolanta Flak przekazali projekt budżetu Przewodniczącej Rady Gminy Tryńcza Zofii Nowak. Projekt trafił również do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. Decyzja dotycząca uchwalenia budżetu podjęta zostanie podczas grudniowej sesji rady gminy.

JR, Fot. UG Tryńcza